KRS D1Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnychformat RTF: 291 KBformat PDF: 197 KB
KRS D2Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnychformat RTF: 337 KBformat PDF: 200 KB
KRS D3Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnychformat RTF: 221 KBformat PDF: 190 KB
KRS W1Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowaformat RTF: 287 KBformat PDF: 250 KB
KRS W2Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjnaformat RTF: 282 KBformat PDF: 203 KB
KRS W3Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnościąformat RTF: 294 KBformat PDF: 254 KB
KRS W4Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjnaformat RTF: 400 KBformat PDF: 261 KB
KRS W5Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielniaformat RTF: 269 KBformat PDF: 248 KB
KRS W6Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowaformat RTF: 321 KBformat PDF: 254 KB
KRS W7Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 383 KBformat PDF: 259 KB
KRS W8Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnychformat RTF: 312 KBformat PDF: 252 KB
KRS W9Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarcząformat RTF: 258 KBformat PDF: 202 KB
KRS W10Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeńformat RTF: 293 KBformat PDF: 253 KB
KRS W12Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczychformat RTF: 271 KBformat PDF: 204 KB
KRS W13Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejskaformat RTF: 401 KBformat PDF: 217 KB
KRS W20Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaformat RTF: 324 KBformat PDF: 263 KB
KRS W21Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)format RTF: 272 KBformat PDF: 205 KB
KRS W22Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnegoformat RTF: 319 KBformat PDF: 258 KB
KRS W_OPPDziałalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 337 KBformat PDF: 199 KB
KRS WAOddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF: 132 KBformat PDF: 91 KB
KRS WBWspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 248 KBformat PDF: 127 KB
KRS WCWspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 232 KBformat PDF: 124 KB
KRS WDPartnerzy – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 215 KBformat PDF: 122 KB
KRS WEWspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 220 KBformat PDF: 123 KB
KRS WFZałożyciele – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF: 292 KBformat PDF: 131 KB
KRS WGEmisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 113 KBformat PDF: 109 KB
KRS WHSposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF: 215 KBformat PDF: 123 KB
KRS WIDyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 318 KBformat PDF: 160 KB
KRS WJReprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 110 KBformat PDF: 102 KB
KRS WK1Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 191 KBformat PDF: 118 KB
KRS WKOrgany podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF: 221 KBformat PDF: 153 KB
KRS WLProkurenci – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 194 KBformat PDF: 164 KB
KRS WMPrzedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców>format RTF: 351 KBformat PDF: 188 KB
KRS WUCzłonkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorcówformat RTF: 493 KBformat PDF: 154 KB
KRS X1Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaformat RTF: 218 KBformat PDF: 239 KB
KRS X2Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowegoformat RTF: 371 KBformat PDF: 205 KB
KRS Z1Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerskaformat RTF: 313 KBformat PDF: 208 KB
KRS Z2Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjnaformat RTF: 316 KBformat PDF: 208 KB
KRS Z3Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnaformat RTF: 415 KBformat PDF: 221 KB
KRS Z5Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielniaformat RTF: 300 KBformat PDF: 205 KB
KRS Z6Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowaformat RTF: 368 KBformat PDF: 214 KB
KRS Z7Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowymformat RTF: 484 KBformat PDF: 223 KB
KRS Z8Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnychformat RTF: 360 KBformat PDF: 211 KB
KRS Z10Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeńformat RTF: 315 KBformat PDF: 210 KB
KRS Z12Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczychformat RTF: 301 KBformat PDF: 207 KB
KRS Z13Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejskaformat RTF: 396 KBformat PDF: 217 KB
KRS Z20Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaformat RTF: 296 KBformat PDF: 209 KB
KRS Z21Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowegoformat RTF: 289 KBformat PDF: 207 KB
KRS Z22Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnegoformat RTF: 348 KBformat PDF: 210 KB
KRS Z30Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumentyformat RTF: 335 KBformat PDF: 206 KB
KRS Z40Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUSformat RTF: 315 KBformat PDF: 197 KB
KRS Z41Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelnośćformat RTF: 339 KBformat PDF: 204 KB
KRS Z42Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmianaformat RTF: 354 KBformat PDF: 204 KB
KRS Z61Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienieformat RTF: 404 KBformat PDF: 216 KB
KRS Z63Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowymformat RTF: 426 KBformat PDF: 220 KB
KRS Z67Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układoweformat RTF: 340 KBformat PDF: 202 KB
KRS Z68Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawczeformat RTF: 332 KBformat PDF: 243 KB
KRS Z_OPPZmiana – działalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 291 KBformat PDF: 213 KB
KRS ZAZmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 161 KBformat PDF: 112 KB
KRS ZBZmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 198 KBformat PDF: 123 KB
KRS ZCZmiana – wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 250 KBformat PDF: 127 KB
KRS ZDZmiana – partnerzy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 237 KBformat PDF: 125 KB
KRS ZEZmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 173 KBformat PDF: 118 KB
KRS ZFZmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 168 KBformat PDF: 118 KB
KRS ZHZmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 356 KBformat PDF: 163 KB
KRS ZIZmiana – dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 263 KBformat PDF: 155 KB
KRS ZJZmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 191 KBformat PDF: 117 KB
KRS ZK1Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 203 KBformat PDF: 121 KB
KRS ZKZmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 237 KBformat PDF: 156 KB
KRS ZLZmiana – prokurenci – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 289 KBformat PDF: 188 KB
KRS ZMZmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 362 KBformat PDF: 207 KB
KRS ZNSprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 150 KBformat PDF: 166 KB
KRS ZPWierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 294 KBformat PDF: 117 KB
KRS ZRLikwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 197 KBformat PDF: 122 KB
KRS ZSZmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 255 KBformat PDF: 156 KB
KRS ZUZmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF: 245 KBformat PDF: 126 KB
KRS ZYNumer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF: 89 KBformat PDF: 147 KB

 

Translate »